Các nhà tài trợ và đối tác

Đơn vị tài trợ

Trở thành nhà tài trợ

Liên hệ với chúng tôi để có cơ hội trở thành nhà tài trợ đặc biệt cho chương trình với nhiều quyền lợi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng gửi về e-mail: helpdesk@aquaculturechallenge.com

Các nhà tài trợ và đối tác

Ban tổ chức

stip

solidaridad

freshstudio

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ
và đối tác

mard

dutchgov

adb

deheus

inve

icco

rabo

auaid

augov

wur

alterfin

aquaspark

seafoodconnection

pangroup

university-gent

biospring

efishery