Giải thưởng

Đăng ký tham gia?

Tiêu chí đánh giá

Ban giám khảo (bao gồm các chuyên gia khoa học, tài chính, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước) sẽ xét chọn các hồ sơ dự thi theo các tiêu chí sau:

Nội dung này sẽ được cập nhật sớm.

Mức độ đổi mới

 • Hướng đến những vấn đề rõ ràng, cấp bách và quan trọng cho sự phát triển bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam.
 • Những ý tưởng đổi mới cần được thể hiện cụ thể và mong đợi để có thể mang lại đóng góp đáng kể cho việc giải quyết những vấn đề được mô tả.
 • Chứng minh được sự đổi mới và mang tính cách mạng của ý tưởng. Ý tưởng có thật sự mới mẻ và hoàn toàn chưa được triển khai ở bất cứ quốc gia hay nhóm ngành nào không hoặc có dẫn đến nghi vấn về những giả định cơ bản cho ngành thủy sản không?

Mức độ tác động đến xã hội và môi trường

 • Ý tưởng đề xuất có mang lại những đóng góp đáng kể cho sự phát triển độc đáo và bền vững của ngành Thủy sản Việt Nam?
 • Những ý tưởng đề xuất có thật sự được chứng minh rõ ràng và thuyết phục là sẽ hỗ trợ những nỗ lực bảo tồn và/ hoặc làm cách nào để cải thiện đời sống của những người tham gia vào ngành Thủy sản?
 • Yếu tố nào của ý tưởng đổi mới chứng minh rằng sẽ có thể cải thiện đời sống của những người nuôi trồng thủy sản thiếu điều kiện và không chỉ áp dụng cho những đơn vị sản xuất có quy mô lớn? (sẽ có thêm điểm cộng nếu có thêm nội dung này)

Mức độ tiềm năng kinh doanh

 • Chứng minh được tính thực tế với mức độ rủi ro chấp nhận được của những giải pháp được đề xuất. Tùy theo hạng mục đăng ký (phác thảo, chứng minh, nâng cấp), các ý tưởng được gửi về cần thể hiện những hoạt động kế tiếp mang tính khả thi và cụ thể.
 • Chỉ rõ ra đối tượng khách hàng mục tiêu và thiết lập mô hình lợi nhuận.
 • Chỉ rõ những lợi thế cạnh tranh của những ý tưởng đề xuất, mô hình phân phối được thiết lập như thế nào và làm sao để vượt qua các hướng giải pháp khác.

Mức độ sẵn sàng đầu tư và hoạch định tài chính

 • Chỉ rõ tính khả thi và ứng dụng cho các quốc gia, các nhóm ngành hoặc các giống loài khác nhau.
 • Chứng minh được khả năng mang lại lợi nhuận hoặc lợi ích tài chính cho người thực hiện ý tưởng dự thi hoặc các đơn vị đầu tư.
 • Nêu rõ những loại hình đầu tư và/ hoặc (kỹ thuật, tài chính hoặc nội dung khác) hỗ trợ cần thiết để mang ý tưởng đề xuất lên tầm cao mới.
 • Thể hiện rõ khả năng lãnh đạo đi cùng đội ngũ vững vàng về nền tảng có thể mang đến sự phát triển lớn hơn nữa cho ý tưởng đề xuất.
Bạn sẽ nhận được gì từ chương trình?

Giải thưởng

Những giải pháp và sự đổi mới trong tất cả các hạng mục (Phác thảo, Chứng minh và Nâng cấp) đều có thể dành các giải thưởng như sau:

Giải thưởng chung Mô hình kinh doanh và buổi thuyết trình bảo vệ

 • Dành cho: các cá nhân/tổ chức thành công với mô hình kinh doanh trong vòng II
 • Mô tả: Sự kiện và mô hình trại khởi động bao gồm huấn luyện để tinh chỉnh các kế hoạch kinh doanh, các mô hình, bản việc đề xuất và cơ hội kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng.
Giải thưởng cho sự tác động Giải thưởng tiền mặt tối thiểu sẽ là 10.000 € (khoảng 250 triệu đồng).

 • Dành cho: ý tưởng mô hình kinh doanh có sức ảnh hưởng mạnh nhất
Gói di chuyển Gói di chuyển bao gồm vé máy bay và nơi ở dành cho cá nhân/tổ chức vào đến vòng chung kết