Những ý tưởng đổi mới đầy sáng tạo nổi bật của Vòng 1

Chương trình

Mốc thời gian và các giai đoạn

Kế hoạch của Thách Thức Đổi Mới Ngành Thủy Sản đang được xây dựng.

Giai đoạn I: Đổi mới sự tác động và nộp đơn 
Giai đoạn đăng ký
 • Các đơn vị tham gia các hạng mục khác nhau gửi ý tưởng sáng tạo của mình bằng cách hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến trên website. Ngoài ra, bạn có thể thiết kế kế hoạch dưới hình thức bằng văn bản, hình ảnh và cả các nội dung điện tử (video, ứng dụng, v.v…) đến email: helpdesk@aquaculturechallenge.com
 • Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi về việc hoàn thiện và gửi đơn đăng ký.
11 Tháng 3 2017- 12:00 pm, theo giờ Việt Nam
Giai đoạn xét duyệt
 • Ban giám khảo kiểm tra nội dung các kế hoạch kinh doanh dựa trên các tiêu chí riêng biệt.
 • Đơn vị tham gia được chỉ định sẽ nhận thông báo và điều chỉnh kế hoạch đạt yêu cầu trong vòng 5 ngày làm việc
25 Tháng 3 2017- 12:00 pm, theo giờ Việt Nam
Giai đoạn lựa chọn
 • Xét duyệt đơn đăng ký theo từng hạng mục (bao gồm báo cáo của hội đồng giám khảo).
 • Các cá nhân/tổ chức có tư tưởng sáng tạo được chọn sẽ được nhận thông báo và tiến hành chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.
10 Tháng 4 2017- 12:00 pm, theo giờ Việt Nam
Giai đoạn II: Chứng minh tác động
Giai đoạn đăng ký
 • Đơn vị tham gia cung cấp các thông tin liên quan để chứng minh tác động cụ thể của ý tưởng sáng tạo bao gồm cả bảng dự toán tài chính chi tiết. Mẫu thông tin sẽ sẵn sang vào cuối Tháng Tư 2017
 • Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến sẽ giúp bạn giải đáp các câu hỏi về việc xây dựng kế hoạch kinh doanh: helpdesk@aquaculturechallenge.com
3 Tháng 5 2017– 12:00 pm, theo giờ Việt Nam
Giai đoạn xét duyệt
 • Ban giám khảo đánh giá các kế hoạch kinh doanh dựa trên các tiêu chí riêng biệt.
 • Đơn vị tham gia tham gia được chỉ định sẽ nhận thông báo để điều chỉnh kế hoạch đạt yêu cầu trong vòng 5 ngày làm việc.
10 Tháng 5 2017 – 12:00 pm, theo giờ Việt Nam
Giai đoạn lựa chọn
 • Ban giám khảo đánh giá và xem xét các kế hoạch kinh doanh của mỗi hạng mục (bao gồm báo cáo ban giám khảo).
 • Tham gia đạt số điểm cao nhất của giai đoạn này được trao giải thưởng với suất tham gia kỳ huấn luyện và thuyết trình bảo vệ dự án.
01 Tháng 6 2017  – 12:00 pm, theo giờ Việt Nam
Giai đoạn III: Trại khởi động và giải thưởng
Kỳ huấn luyện và thuyết trình bảo vệ dự án
 • Những chuyên gia tư vấn về xây dựng kế hoạch kinh doanh sẽ hướng dẫn người tham gia điều chỉnh và phát triển bản kế hoạch kinh doanh để chuẩn bị cho phần trình bày đề xuất (giả định).
 • Người tham gia vào đến chung kết trình bày các giải pháp trước hội đồng giám khảo.
4 – 8 Tháng 9 2017
Giải thưởng
 • Giải thưởng về Sức ảnh hưởng sẽ được trao cho những bản kế hoạch có sức ảnh hưởng lớn nhất ở phần cuối của kỳ huấn luyện.
 • Tất cả các ý tưởng sáng tạo sẽ được giới thiệu đến các nhà đầu tư, tổ chức tài chính và các nhà tài trợ trong ngành thủy sản và phát triển công nghiệp.
Tháng 9 2017